Contacte

 

Adresă:  mun.Chișinău, str.Vlaicu-Pârcălab 52, etajul IV, birou 400
Telefon: +373 (22) 22-15-24 
E-mail office.confucius@ulim.md

Wang Yifeng – Directorul Institutului Confucius din partea Chinei

Plămădeală Radu – Directorul Institutului Confucius din partea Moldovei

Jovmir Nadejda – Consilier Director

Arseni Olga – Asistent