Contacte

Adresă:  mun.Chișinău, str.Vlaicu-Pârcălab 52, etajul IV, biroul 400
Telefon: +373 (22) 22-15-24
E-mail: office.confucius@ulim.md, cimoldova@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/icmoldova/

Plămădeală Radu – Directorul Institutului Confucius din partea Moldovei

Wang Yifeng – Directorul Institutului Confucius din partea Chinei

Trifanova Lilia – Secretară

Untitled-1