Program de burse oferit de Republica Populară Chineză

În conformitate cu prevederile Acordului de colaborare dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului al Republicii Populare Chineze, semnat la 14 aprilie 2014, la Beijing, elevilor/ studenților cetățeni ai Republicii Moldova li se acordă pentru anul academic 2018-2019, 7 burse de studii (și 2 în rezervă) la ciclurile I, II, III, învățământ superior.

a-foreign-student-graduating-from-one-of-chinas-universities

Candidații vor prezenta un dosar cu următoarele acte traduse legalizat în limba engleză sau chineză:

  1.   Formularul de înregistrare (se găsește pe site-ul:http://www.csc.edu.cn/laihua)  completat și imprimat, după transmiterea on-line  al acestuia.
  2.   Copia Diplomei de studii și a Suplimentului acesteia sau Certificatul ce atestă statutul de elev al clasei terminale și situația școlară pe anii de liceu (cu media calculată pentru clasele X, XI și XII, sem. 1). Copiile urmează a fi legalizate la notar.
  3.   Proiectul de studiu/ cercetare/ creație artistică (în limbile chineză sau engleză, după caz). Candidații care solicită o bursă la profilul Artă vor prezenta și lucrările personale
  4.   2 scrisori de recomandare din partea a doi profesori din domeniul în care se solicită bursa.
  5.   Certificatul medical, completat în limba engleză (poate fi găsit pe site-ulhttp://www.csc.edu.cn/studyinchina) se va depune în copie, originalul păstrându-se la candidat.
  6.   Scrisoarea de acceptare la studii din partea universității în care urmează a se realiza studiile (în cazul în care această scrisoare nu va fi prezentată, Consiliul Burselor din China își asumă dreptul să facă unele modificări privind opțiunile care au fost indicate în formularul de înregistrare referitor la modulul selectat, durata studiilor sau instituția de învățămît superior în care se vor realiza studiile).
  7.   Certificatele care atestă cunoașterea limbilor chineze sau engleze (HSK, IELTS, TOEFL), după caz.

Procedura de înscriere:

  1.  Înregistrarea on-line pe site-ul http://www.csc.edu.cn/laihua sauwww.campuschina.org cu utilizarea numărului de înregistrare unic pentru candidații din Republica Moldova: Agency No. 4981.
  2.  Dosarele se vor depune la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. în 2 exemplare, până la data de 23 martie 2018.

Important: Cheltuielile de transport internațional vor fi suportate de către candidați.

Sursa: http://mecc.gov.md/ro/content/program-de-burse-oferit-de-republica-populara-chineza-2

Informații suplimentare despre programul de burse pot fi găsite la adresa:

http://www.csc.edu.cn/studyinchina/ 

http://www.csc.edu.cn/studyinchina/noticeen.html

http://www.csc.edu.cn/laihua/newsdetailen.aspx?cid=66&id=3074

http://www.csc.edu.cn/studyinchina/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2070

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/PP/pdf/Instruction_of_the_Chinese_Government_Scholarship_Inform.pdf

sau la tel: 0 (22) 23 80 61.